• Sposoby płatności

 • PŁATNOŚCI
 1. Płatności za Produkty można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia. W przypadku zakupu Produktów o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku jednak wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie Konsumentowi zwrócona. 
 2. Dostępne formy płatności w Sklepie internetowym – płatność może zostać dokonana w jeden z następujących sposobów:
  1. gotówką – w wypadku osobistego odbioru towaru, 
  2. gotówką za pobraniem – w wypadku dostawy towaru przez przewoźników, 
  3. przelewem z góry na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  4. kartą płatniczą – obsługiwane karty płatnicze:
   • Visa
   • Visa Electron
   • Mastercard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  6. W wypadku niektórych Produktów lub kategorii Produktów, dostępne są jedynie niektóre ze wskazanych w pkt. 2 form płatności, w szczególności niemożliwe jest dokonanie płatności gotówką w kwocie przekraczającej 15.000 PLN. 
  7. Klient może wskazać, że zakup będzie finansowany poprzez kredyt lub leasing. W takim wypadku powinien przesłać do Sprzedawcy informację w celu uzgodnienia szczegółów transakcji.

 

banner_1215x200A.png