• Dostawa

 1. DOSTAWA
 2. Klient zostanie poinformowany o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia lub drogą elektroniczną. 
 3. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.
 4. Na początku składania zamówienia Klient jest informowany o ograniczeniach dotyczących dostawy Produktów. 

 

 1. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA PRODUKTU)
 2. Zamówione Produkty są dostarczane w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia.
 3. Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (z reguły dociera do Klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone – koszty ubezpieczenia ponosi Sprzedawca).
 4. W wypadku wyboru płatności w formie przelewu z góry na rachunek bankowy Sprzedawcy Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 
 5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 6. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w terminie określonym w pkt. 3, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp. 
 7. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od Umowy sprzedaży na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu.