• Polityka prywatności w mediach społecznościowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

informacja o ochronie danych osobowych w mediach społecznościowych

 

Szanowni Państwo,

Oprócz dostawcy danej sieci społecznościowej również my gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników odwiedzających nasze kanały w tych mediach społecznościowych. W niniejszej informacji o ochronie danych informujemy Cię, jakie dane gromadzimy w związku z prowadzeniem przez nas kanałów w mediach społecznościowych, w jaki sposób z nich korzystamy i jakie prawa Ci przysługują.

 

ADMINISTRATOR

Status administratorów w rozumieniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) przysługuje nam, czyli: 1) TRAK-TOM Group Sp. z o.o., 2) TRAK-TOM Sp. z o.o., 3) TRAK-TOM Poczesna Tomczyk Sp. k., 4) F.H.U. TRAK-TOM Tomasz Tomczyk w Przybyszowie, Przybyszów 15 (97-524 Kobiele Wielkie) numer NIP: 7010592388, numer REGON: 364867487.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach wspólnego administrowania danymi w rozumieniu art. 26 RODO.

W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administratorzy” lub „my”.

Możesz skontaktować się z nami:

 • listownie: Przybyszów 15, 97-524 Kobiele Wielkie
 • e-mailem pod adresem: rodo@traktom.pl

 

CELE DLA KTÓRYCH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Dane są przetwarzane w następujących celach:

 • komunikacji z nami za pośrednictwem narzędzi udostępnionych przez serwisy mediów społecznościowych;
 • realizowania zgłaszanych do nas wniosków (żądań);
 • uzyskiwania informacji statystycznych na temat zasięgu fanpage’a, strony lub profilu w mediach społecznościowych;
 • prowadzenia ankiet, analiz rynkowych lub podobnych wydarzeń;
 • obsługi sporów poprzez obronę przed roszczeniami prawnymi lub sporami sądowymi.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia tych celów.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 • 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) – dotyczy przetwarzania danych osób, które wyraziły nam zgodę na obserwowanie ich profilu w mediach społecznościowych;
 • 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów) – nasz prawnie uzasadniony interes polega na prawie komunikowania się oraz odpowiadania na Państwa wiadomości lub zapytania, analizowania zasięgu i wykorzystania kanałów mediów społecznościowych w celu stworzenia odpowiedniej komunikacji i optymalizacji działań marketingowych.

Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

Jeżeli będziemy chcieli przetwarzać Twoje dane osobowe w innym celu, nie wymienionym powyżej, poinformujemy o tym fakcie przed rozpoczęciem takiego przetwarzania.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SOCIAL MEDIACH

A.         Nasz profil na Facebooku

Nasz fanpage w serwisie Facebook („Fanpage”) jest prowadzony przez firmę Facebook Ireland Ltd., z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irlandia („Facebook”). Gdy odwiedzasz nasz Fanpage, Facebook przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie ze swoją polityką prywatności, którą można znaleźć tutaj.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • nazwę użytkownika na Facebooku oraz komentarze opublikowane na naszym Fanpage’u i wiadomości wysłane do nas za pośrednictwem Fanpage’u;
 • aktywność na naszym Fanpage’u, którą monitorujemy korzystając z usługi Facebook Insights, np. odwiedziny na naszej stronie, zakres udzielania się, odsłony i średni czas odtwarzania nagrań wideo, informację o regionach, z których pochodzą nasi odwiedzający oraz dane statystyczne dotyczące płci naszych odwiedzających;
 • inne informacje, które są niezbędne do obsługiwania zapytań naszych odwiedzających lub w celu jednoznacznego identyfikowania odwiedzających w naszych systemach.

Współadministrowanie z Facebookiem

Wykorzystujemy informacje statystyczne (odwiedziny na naszej stronie, zakres udzielania się, odsłony i średni czas odtwarzania nagrań wideo, informację o regionach, z których pochodzą nasi odwiedzający oraz dane statystyczne o płci naszych odwiedzających) dotyczące korzystania z Fanpage’a, które Facebook udostępnia w formie zanonimizowanej w usłudze Facebook „Insights”. Nie mamy dostępu do profili poszczególnych użytkowników ani do wyników dotyczących ich zapytań.

Więcej informacji na ten temat Facebook Insights można znaleźć tutaj.

W związku z powyższym razem z Facebookiem mamy status „współadministratorów” w rozumieniu RODO i dlatego zawarliśmy umowę o współadministrowaniu w celu spełnienia wymogów prawnych. Umowa o współadministrowaniu jest dostępna tutaj. Znajdziesz tam wszelkie informacje istotne dla Ciebie jako osoby, której dane dotyczą, w szczególności dotyczące wykonywania swoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Poza przetwarzaniem danych osobowych wymienionych w niniejszej polityce prywatności nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszym Fanpage’u.

B.         Nasz profil w serwisie YouTube

Jeżeli odwiedzasz nas w serwisie YouTube, firma Google Ireland Limited, z siedzibą przy Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia jako podmiot obsługujący serwis YouTube gromadzi i przetwarza dane osobowe w zakresie opisanym w swojej Polityce Prywatności.

Politykę prywatności YouTube można znaleźć tutaj.

Wykorzystujemy informacje statystyczne (m.in. odwiedziny na naszej stronie, zakres udzielania się, średni czas odtwarzania nagrań wideo, informację o regionie, z których pochodzą nasi odwiedzający, płci widza, i inne) dotyczące korzystania z naszego kanału w serwisie YouTube, które YouTube udostępnia w formie zanonimizowanej w usłudze „Analytics”. Nie mamy dostępu do profili poszczególnych użytkowników ani do wyników dotyczących ich zapytań.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Twoją nazwę użytkownika YouTube oraz komentarze opublikowane na naszym kanale w serwisie YouTube;
 • aktywność użytkowników na naszym kanale w serwisie YouTube, którą monitorujemy korzystając z usługi YouTube Analytics, np. odwiedziny na naszej stronie, zakres udzielania się, średni czas odtwarzania nagrań wideo, informację o kraju i mieście, z których pochodzą nasi odwiedzający oraz dane statystyczne o płci naszych odwiedzających;
 • inne informacje, które są niezbędne do obsługiwania zapytań naszych odwiedzających lub w celu jednoznacznego identyfikowania odwiedzających w naszych systemach.

KONIECZNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Udostępniasz nam swoje dane osobowe dobrowolne. Pamiętaj jednak, że bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, którym przekazujemy dane osobowe. Podmioty te działają na nasze zlecenie i w naszym imieniu, są to:

 • dostawcy narzędzi do analityki ruchu oraz dostawcom narzędzi do prowadzenia marketingu oraz wysyłania wiadomości e-mail;
 • dostawcy usług wspierających nas w sprawach marketingowych;
 • podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) danych, w tym danych osobowych, dla nas oraz świadczącym usługi wsparcia IT.

Możemy przekazywać dane osobowe organom nadzorczym, sądom lub urzędom w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z prawem właściwym lub wykonywania, dochodzenia lub obrony praw, jeżeli jest to prawnie dozwolone.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli nie postanowiono inaczej (np. w konkretnym formularzu zgody), usuwamy Twoje dane osobowe, gdy tylko nie są one już potrzebne do wyżej wymienionych celów, chyba że usunięcie naruszałyby nasze prawne zobowiązania związane z dostarczaniem i przechowywaniem zapisów przewidzianych przez prawo (takich jak okresy przechowywania przewidziane przez przepisy prawa handlowego lub podatkowego). Twoje wiadomości wysłane poprzez nasze kanały w mediach społecznościowych są usuwane po co najmniej 3 miesiącach od zakończenia rozmowy, jeżeli udzielono odpowiedzi na zapytanie lub nie istnieją żadne inne podstawy, które uprawniają nas do przechowywania tych wiadomości.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

 • masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • możesz dokonywać ich sprostowania,
 • możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
 • masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz powyżej.

Prawo sprzeciwu

Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Przysługuje Ci ono w dwóch sytuacjach, tj., gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • na potrzeby marketingu bezpośredniego – takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 • gdy jest to niezbędne do realizacji naszych innych prawnie uzasadnionych interesów – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją; napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.

Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz powyżej.

Prawa wynikające ze współadministrowania

Facebook: W przypadku przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem usługi „Insights” oferowanej przez Facebook, Facebook przyjął na siebie podstawową odpowiedzialność. Dotyczy to przetwarzania danych statystycznych Insights oraz egzekwowania praw osób, których dane dotyczą. Dlatego prosimy kontaktować się bezpośrednio z Facebook w odniesieniu do wszelkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie przetwarzania danych Insights.

Mimo że możesz egzekwować swoje prawa wobec nas, przekażemy otrzymane przez nas zapytania w tym zakresie do Facebook.

Skarga na przetwarzanie danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym Państwo zamieszkują lub w którym miało miejsce domniemane naruszenie, jeżeli uważacie, że przetwarzanie dotyczących danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Organem nadzorczym do którego skarga może zostać złożona, właściwym dla kraju siedziby Administratora, tj. Rzeczpospolitej Polskiej, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/.